Tisztújító közgyűlés a Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesületében.

Új tagokkal bővült a hazai kegyeleti kellékgyártó iparosok egyesülete, változás történt az elnökségben, de marad az irány. Fókuszban a testtől való búcsúzás kultúrájának fejlesztése, a hagyományos temetkezési formák felé fordulás. (Debrecen, 2014. június 11.)

Az egyesület éves közgyűlésén elhangzott, hogy a temetkezési szakmának (beleértve a temetkezési szolgáltatókat, temetőfenntartókat, gyártókat és hamvasztóüzem tulajdonosokat) a jövőben közös platformon kell kifejezni a szakma egységét, és mindent meg kell tenni azért, hogy együtt képviseljék szakmai érdekeiket a média, a döntéshozók és a társadalom irányába. Az érdekérvényesítés helyes útja a Kereskedelmi és Iparkamarában történő szakmai képviselet lehet ’temetkezési tagozat’ megalakításával.

A közgyűlés egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy az elkövetkező négyéves ciklusban milyen stratégiai témát képviseljen, mire helyezze a hangsúlyt, amely mind az egyesület tagjainak, a magyarországi iparosoknak mind pedig a temetkezési vállalkozóknak az érdekeit szolgálja. Balogh Károly, az Egyesület elnöke a közgyűlésen elmondta, hogy a magyarországi temetkezési kultúra nagyon rossz irányba változott az elmúlt tíz évben. Ez több tényezőnek köszönhető, legfőképp a romló jövedelmi viszonyoknak, valamint a megváltozott társadalmi szokásoknak. Az emberek egyre kevésbé szeretnék megélni a gyászt, kerülik az elhunyttal való találkozást. Ismertette, hogy ezen okok eredményeképp aggasztó mértékben megnőtt a hamvasztásos temetések aránya, sőt ezek jelentős részében a hamvak nem a temetőben kerülnek elhelyezésre. Egyes nagyvárosokban a hamvasztási arányszám meghaladja a 70%-ot, Budapesten pedig a 90%-ot. Az egyesület elemzésében rávilágít arra a tendenciára is, hogy a növekvő hamvasztási esetszámokon belül növekszik azon esetek száma, ahol a temetést finanszírozó családok jövedelmi háttere ugyan megengedne egy normális szertartást, de aztán mégis egy gyors és egyszerű módon lesz a temetés megvalósítva. Elhangzott, hogy a szakmai szervezeteknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy a magyar és keresztény temetkezési kultúra ne tűnjön el a hazai gyakorlatból és az innovatív technikák ne menjenek a tradíciók rovására. Be kell mutatni olyan temetési módokat, amelyek a testtől való búcsúzást preferálják, akár a hamvasztási folyamat előtt is. Ez olyan búcsúzást jelent, melynek lényege, hogy mind a földbetemetést, mind a hamvasztást előzze meg egy gyászszertartás, melyen a koporsóban fekvő elhunyt testétől búcsúzik a gyásznép és természetesen a búcsúbeszédet mondó személy is. Ezek a keresztény gyökerű hagyományaink.

A közgyűlésen az éves beszámoló ismertetését követően megválasztották az egyesület elnökét és alelnökeit is. Az egyesület élén nem történt változás, a következő négy évben továbbra is Balogh Károly irányítja a kellékgyártókat, a textilipari gyártókat továbbra is Komáromi András képviseli alelnöki pozícióban, a másik alelnöki poszton Pölczman Árpádot Jáger Ferenc, a legnagyobb forgalmú urnagyártó vállalkozó váltja.

Az egyesület a 2014. októberében kívánja publikálni éves jelentését, melyben a sajtó felé kíván tájékoztatást adni a szakmában lévő trendekről és újdonságokról.


Vissza a hírekhez

HTML Comment Box is loading comments...